Suština funkcionalnog treninga jeste zapravo u izvođenju pokreta na ispravan način, a ne u izgradnji samih mišića. Snaga, dobra kondicija, fizička pripremljenost su svakako izuzetno važni u svakom sportu, bilo on rekreativan ili profesionalni, gde se u kombinaciji sa umerenim intenzitetom dolazi do odličnih rezultata, kako u privatnom životu, tako i na sportskim takmičenjima.